Strategie transportních a logistických firem

Strategie je mnohokrát podceňována a odkládána až na „později“. Což je velká chyba , když si uvědomíme ,že podstatou každé strategie je získání určité konkurenční výhody. Každá úspěšná firma si musí zvolit typ konkurenční výhody, o kterou bude usilovat a s níž bude na trhu existovat. Jsme schopni Vám pomoci při nastavení strategie vaší společnosti, aby splňovala:

 • Vrcholovou perspektivu -finanční, která managementu říká, co dělat, aby byli uspokojeni vlastníci podniku.
 • Zákaznickou perspektivu , která definuje, co dělat, aby byli uspokojeni zákazníci.
 • Perspektivu interních podnikových procesů , která vyjadřuje, v jakých procesech musí být podnik nejlepší, aby dokázal naplnit předchozí dvě perspektivy.
 • Perspektiva učení se a růstu říká, co dělat, aby si firma zachovala schopnost měnit se a zlepšovat se.

Úspěšné zavedení strategie je v mnoha podnicích problémem, neboť je často nutné při realizaci strategie radikálně změnit fungování podniku včetně organizační struktury a řídícího systému. Realizace strategie často naráží na nedostatek vůle vrcholového managementu, nejasně formulované strategické cíle nebo nedostatečné zdroje.

Nabízíme realizaci strategického plánu včetně sytému strategického řízení

 • Zajišťování dlouhodobé a střednědobé poptávky a zakázkové náplně.
 • Zajišťování dlouhodobé a střednědobé efektivnosti.
 • Periodické hodnocení průběhu strategických operací.
 • Systematické hodnocení cash-flow a likvidity.
 • Závažná personální rozhodnutí

Zpět


Unique Services

 • Posouzení stávající výkonosti logistiky (Supply Chain)
 • Optimalizace logistických procesů
 • Snížení dopravních nákladů
 • Zvýšení úrovně zákaznického servisu
 • Business plán na 1 rok
 • Business plán na 3 roky (střednědobá strategie)

Business Planning

SMARTLIO poskytuje konzultační služby zejména v oblasti organizačního, funkčního, procesního a projektového poradenství (management consulting, business consulting). Výstupy a návrhy jsou v plném souladu s nastavenou strategií logistiky, jako základ zvyšující se ziskovosti a spokojenosti vašich klientů. Málokdo si uvědomuje, že logistika přináší do organizace oběhových procesů zcela nové přístupy, kdy dodavatel dopravního výkonu již není pouze smluvní partner k provedení dopravní služby, ale stává se součástí integrovaného systému řízení logistického řetězce.

Smartlio © 2016