Interim Management MD+BD

Poskytneme Vám Interim Manažera pro oblasti podnikání: trasportní a logistické firmy. Interim management je převzetí operativních manažerských úkolů na časově omezenou dobu. Manažer z externích zdrojů je na dohodnutou lhůtu integrován do funkční a odpovědnostní hierarchie firmy.

Činnost manažera lze charakterizovat těmito body

 • Jde o manažera s rozsáhlými manažerskými zkušenostmi, které jsou základní podmínkou.
 • Působení ve firmě je časově omezeno.
 • Činnost je cíleně soustředěna na splnění určitého úkolu, nebo na realizaci nějakého projektu.
 • Interim manažer je začleněn do organizace s tím, že jedná za firmu i navenek.
 • Ve vztahu k podřízeným spolupracovníkům je vybaven adekvátní pravomocí.
 • Jeho odměňsování je cílené a souvisí s přesnými úkoly.
 • Převzatý úkol plní na základě definované smlouvy.

Zpět


Unique Services

 • Posouzení stávající výkonosti logistiky (Supply Chain)
 • Optimalizace logistických procesů
 • Snížení dopravních nákladů
 • Zvýšení úrovně zákaznického servisu
 • Business plán na 1 rok
 • Business plán na 3 roky (střednědobá strategie)

Business Planning

SMARTLIO poskytuje konzultační služby zejména v oblasti organizačního, funkčního, procesního a projektového poradenství (management consulting, business consulting). Výstupy a návrhy jsou v plném souladu s nastavenou strategií logistiky, jako základ zvyšující se ziskovosti a spokojenosti vašich klientů. Málokdo si uvědomuje, že logistika přináší do organizace oběhových procesů zcela nové přístupy, kdy dodavatel dopravního výkonu již není pouze smluvní partner k provedení dopravní služby, ale stává se součástí integrovaného systému řízení logistického řetězce.

Smartlio © 2016